Charles en Sjoukje Hussels

Fietsen voor bomen

More information

Al wandelend of fietsend hebben we altijd genoten van de mooie natuur in en buiten Nederland. We willen graag dat dit bewaard blijft voor de generaties na ons. Daarom vinden wij het van groot belang dat we met elkaar werken aan klimaatdoelen, het verminderen van CO₂ en stikstof, maar ook om mensen én natuur weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

Een organisatie die zich daarvoor inzet is Trees for All. Zij steunen (her)bebossingsprojecten om bij te dragen aan een gezonder klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden voor iedereen.

Om hieraan bij te dragen willen we van onze fietstocht van 12 weken (van half februari tot half mei) over het Iberische schiereiland, door Portugal en Spanje, een sponsortocht voor Trees for All maken. Zelf zullen we hier per gefietste km een bijdrage voor doen; wie ook achter dit mooie doel staat kan bijdragen via deze actiepagina

Als we meer dan 500 euro aan bijdragen binnen krijgen kunnen we in overleg met Trees for all over de bestemming van onze bijdrage. Sowieso gaat de helft naar een binnenlands en de helft naar een buitenland project. Waarbij onze voorkeur uitgaat aan een project in Drenthe en een project in Spanje of Portugal, waar deze organisatie ook projecten heeft lopen. 

Trees for All has been devoted to create more forests in the world since 1999. We plant new forest and restore existing forest in the Netherlands and abroad. In addition, we make people aware of the importance of trees. Our sustainable forest projects contribute to a better climate, more biodiversity and healthy living conditions for people and animals. In this way we invest together in a green and healthy earth for everyone! We are a Public Benefit Organisation (ANBI) with a CBF certificate.